Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan Pusat Kebudayaan

  

KAMI BERJANJI DAN KOMITED UNTUK MENYEDIAKAN

PERKHIDMATAN YANG CEKAP,

PROFESSIONAL , BERETIKA , DAN MESRA KEPADA PELANGGAN KAMI SEPERTI BERIKUT:

  

1.Perkhidmatan kaunter bagi semua urusan dilayan dalam tempoh

lima (5) minit.

2.Permohonan projek aktiviti pelajar disemak dan dinilai dalam tempoh

empat (4) hari bekerja.

3.Permohonan peminjaman peralatan diproses dalam tempoh

tiga (3) hari bekerja.

4.Permohonan tempat latihan diproses dalam tempoh

satu (1) hari bekerja.

5.Permohonan mendapatkan perkhidmatan melatih dan membentuk individu yang berpotensi dalam kesenian

dan kebudayaan diproses dalam tempoh

lima (5) hari bekerja.

6.Aduan pelanggan diberi maklum balas dalam tempoh

satu (1) hari bekerja.