Tempahan Bilik Latihan

Para pelajar dan staf boleh menggunakan bilik - bilik latihan untuk aktiviti kesenian seperti latihan muzik, tarian, nasyid, dan pengucapan awam dan lain-lain. Antara bilik latihan yang disediakan untuk tempahan adalah seperti :

  • BILIK LATIHAN MUZIK
  • BILIK LATIHAN PELBAGAI
  • BILIK LATIHAN VOKAL
  • STUDIO TARI