Borang Sistem Siaraya dan Sistem Lampu Pentas

Para pemohon boleh memuat-turun borang ini di sini .

Untuk senarai-senarai peralatan yang disediakan, sila rujuk di senarai peralatan Sistem Audio dan Sistem Lampu Pentas.

Syarat-syarat sewaan juga terdapat dalam borang yang disediakan.