Pinjaman Pakaian Kebudayaan

Syarat dan Peraturan Permohonan :

1. Permohonan hendaklah dibuat sekurang-kurangnya 3 hari bekerja sebelum tarikh digunakan.

2. Peminjam bertanggungjawab sepenuhnya ke atas kehilangan/kerosakan alatan yang dipinjam/digunakan.

3. Sekiranya berlaku kehilangan/kerosakan pakaian/peralatan yang dipinjam/digunakan, kos ganti rugi akan dikenakan kepada peminjam.

4. Pinjaman hanya akan diberikan kepada kertas kerja yang telah mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pengurusan Aktiviti Pelajar (JKPAP).

5. Pihak Bahagian Kebudayaan berhak menarik balik kelulusan pinjaman jika berlaku pertindihan program utama universiti yang perlu didahulukan.

 

Borang :- Sila klik pada ikon PDF untuk muat turun borang

pdf icon